• Nâng cao vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới
  • Tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2025
  • Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn

Dành nguồn lực lớn đầu tư cho các xã nông thôn mới kiểu mẫu

Tính đến nay, Hải Phòng có 45 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 22 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 7 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025, tổng số sản phẩm OCOP của Thành phố đã đạt 188 sản phẩm, bao gồm 126 sản phẩm đạt 3 sao, 57 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đang đề nghị Trung ương công nhận đạt 5 sao.

Hải Phòng Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh:ITN
Hải Phòng đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nguồn:ITN

Đặc biệt, Hải Phòng luôn ưu tiên dành nguồn lực lớn đầu tư cho các xã NTM kiểu mẫu, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Năm 2023, Thành phố bố trí 3.064 tỷ đồng vốn đầu tư công cho chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, bố trí tiếp 1.314 tỷ đồng cho 30 xã đã triển khai từ năm 2022 (bình quân 43,8 tỷ đồng/xã) và 1.750 tỷ đồng cho 35 xã triển khai từ năm 2023 (bình quân 50 tỷ đồng/xã).

Từ kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững TP. Hải Phòng đã thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành 2 đợt xem xét đề nghị công nhận xã NTM nâng cao và kiểu mẫu trong năm 2023. Mới đây nhất, vào ngày 30.11 vừa qua, Hội đồng đã thẩm định, công nhận 20 xã thuộc các huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu (gồm 9 xã NTM nâng cao, 11 xã NTM kiểu mẫu) trong năm 2023.

Mục tiêu tổng quát Hải Phòng đề ra trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu là tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đảm bảo đồng bộ, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng NTM thông minh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Phấn đấu đạt 100% xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Nhìn nhận về quá trình triển khai xây dựng NTM tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Thọ cho biết, việc triển khai Chương trình xây dựng NTM của Thành phố hiện đang đi rất đúng hướng, Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trên toàn quốc trong việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM.

Trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, xây dựng NTM được xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; điều này được thể hiện qua việc thực hiện chủ đề năm của thành phố trong những năm liên tiếp đều có thành tố “Xây dựng NTM kiểu mẫu”. 

Hải Phòng phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã đạt xã NTM kiểu mẫu. 100% các tuyến đường giao thông (đường xã, thôn, ngõ xóm) đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp. 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; mỗi xã có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 85 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo (trừ đối tượng thuộc diện bảo trợ). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tối thiểu 85%, trong đó ít nhất 30% lao động có bằng cấp, chứng chỉ; 100% các xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn, có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa; 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý…

_______

(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88