Tài nguyên nước

Hiệu quả của Chương trình điều tra cơ bản tìm kiếm nguồn nước dưới đất

Minh Thư – Quang Hanh 14/11/2023 – 14:39

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập được bản đồ tài nguyên nước ở những vùng đặc biệt khan hiếm nước, đã có các số liệu và bản đồ về nước ngầm, đặc biệt là ở tầng nước rất khó khăn. Góp phần nâng cao tỷ lệ người dân vùng nông thôn, xã bản khó khăn được sử dụng nước sạch.

nuocduoidat-1-.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88