Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long (giữa) chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thanh niên năm 2020, Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên tổ chức các hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, triển khai Luật, các nghị định, Chiến lược, quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam… đến lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và đội ngũ công chức theo dõi, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cấp trung ương, cấp tỉnh, một số địa phương phổ biến đến cấp huyện; phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố triển khai đến đội ngũ công chức cấp huyện, cấp xã. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên, Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030 của bộ, ngành, địa phương và các văn bản liên quan. Đến thời điểm này, công tác xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các cấp đã tương đối hoàn thiện, các bộ, ngành, địa phương đang đi vào triển khai những công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Do vậy, Hội nghị lần này nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện, đặc biệt tập trung trao đổi về những khó khăn, tồn tại, cũng như chia sẻ kinh nghiệm tham mưu, giải quyết các vấn đề về thanh niên của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất sát với thực tiễn để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng mức kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Chiến lược, quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam của các bộ, ngành, địa phương; trao đổi, thảo luận những mặt đạt được và kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, sáng tạo; phân tích những tồn tại, hạn chế và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ phù hợp; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện năm 2024.

Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. Bên cạnh đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam giai đoạn 2019 – 2022./.

Mạnh Quân – Đỗ Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88